Gmina Wólka

Jakubowice Murowane 8

20-258 Lublin 62

Tel.: (+48) 81 746 06 56

wolka.pl

bip.wolka.pl

Konsultacje społeczne - Gmina Wólka

Witamy Państwa na stronach portalu konsultacji społecznych. Aby skorzystać z prawa głosu w prowadzonych przez Urząd konsultacjach wystarczy zarejestrować się jako użytkwonik tymczasowy. Rola ta zapewni Państwu dostęp do konsultacji otwartych. W przypadku prowadzonych konsultacji zamkniętych, niezbędna jest rejestracja pełna, którą można przeprowadzić za pośrednictwem formularza dostępnego w portalu lub profilu ePUAP.

Aktualnie prowadzone są w Urzędzie konsultacje prezentowane na poniższej liście. Aby przejść do wybranej konsultacji wystarczy kliknąć w jej nazwę.

Serdecznie Państwa zapraszamy do skorzystania z prawa głosu w prowadzonych konsultacjach społecznych.

Nazwa konsultacji Status konsultacji Dostępna w terminie
Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.

( Autor: Anna Gułaś)

( Obszar tematyczny: Współpraca z NGO)

Zakończona 2016.10.07 - 2016.10.21

Kapitał ludzki Symbol EU
Portal zakupiony został w ramach realizacji projektu "E-administracja w powiecie lubelskim"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.